top of page
Metallic_Texture (20).jpg

AKTUALI INFORMACIJA

1. Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą (toliau – Sąrašas) sudaro: 1.1. komunalinio ūkio reikmenys: 1.1.1. kapų dekoratyvinės tvorelės ir jų elementai; 1.1.2. kultūros ir meno paminklai; 1.1.3. kryžiai, varpai; 1.1.4. įmonių, įstaigų ir organizacijų iškabos; 1.1.5. kanalizacijos, vandentiekio, dujotiekio, šiluminių bei ryšio trasų šulinių dangčiai ir žiedai; 1.1.6. vandens surinkimo trapai, sklendės ir siurbliai; 1.1.7. lietos šiukšlių dėžės; 1.1.8. vamzdžiai, uždaromoji ir reguliuojamoji vandentiekio, šilumos tinklų armatūra, kurių sąlyginis skersmuo didesnis kaip 50 mm; 1.1.9. apsauginė šiluminių ir kitų technologinių vamzdynų aliumininė skarda; 1.1.10. galvijų girdymo, melžimo ir pieno šaldymo įranga; 1.2. kelių statinių įranga: 1.2.1. viadukų ir tiltų turėklai; 1.2.2. kelio ženklai, šviesoforai ir jų dalys, pagaminti pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus; 1.2.3. kelių žymėjimo ir ženklų tvirtinimo stulpeliai ir apšvietimo stulpai; 1.2.4. kelių atitvarai; 1.3. elektros ir ryšių ūkio įranga: 1.3.1. izoliuoti bei neizoliuoti aliumininiai ir variniai laidai ir kabeliai, jų atskiros gyslos; 1.3.2. varinės lanksčios juostos ir kontaktiniai laidai; 1.3.3. stačiakampės ir apvalios šynos; 1.3.4. transformatorių, variklių ir generatorių apvijos ir korpusai, išskyrus buitinės technikos transformatorių (iki 10 kVA) bei variklių (iki 3 kW); 1.3.5. saugikliai, jų laikikliai, laidų ir kabelių antgaliai bei sujungimo gnybtai, išskyrus motorinių transporto priemonių bei priekabų; 1.3.6. oro ir kitų kabelių laikymo ir tvirtinimo armatūra; 1.3.7. jungtuvų, skyriklių, kirtiklių, jungiklių ir kitų komutacinių aparatų kontaktai, kitos jų dalys iš netauriųjų metalų; 1.3.8. elektros skydų ir spintų korpusai; 1.4. geležinkelio ūkio įranga: 1.4.1. bėgiai, iešmai, jų elektros pavaros, sąvaržos ir padėklai; 1.4.2. šviesoforai ir jų dalys; 1.4.3. kabelinės movos; 1.4.4. kelio dėžės; 1.4.5. relių spintos; 1.4.6. bėgių sandūrų jungės; 1.4.7. vagonų oro skirstytuvų magistralinės dalys (aliumininis korpusas, varinės ritės, žalvariniai sklandžiai), aliumininiai ašidėžių dangteliai; 1.4.8. vagonų jungtys (konduitai, žoksai); 1.4.9. lokomotyvų vidaus degimo variklių guolių bronziniai įdėklai; 1.4.10. ašinių motorinių guolių bronziniai įdėklai; 1.4.11. lokomotyvų ir vagonų aliumininės grindų grotelės; 1.4.12. keleivinių vagonų povagoniniai aukštosios įtampos variniai kabeliai; 1.4.13. šilumvežių ir elektrinių traukinių traukos elektros variklių variniai jėgos kabeliai; 1.4.14. lokomotyvų ir vagonų jėgos bei kitų kontaktorių variniai kontaktai; 1.5. kuro ir dujų ūkio įranga: 1.5.1. naftotiekio ir dujotiekio vamzdžiai; 1.5.2. armatūra (čiaupai, sklendės ir siurbliai), išskyrus buitinės technikos; 1.6. priešgaisrinės apsaugos įranga: 1.6.1. priešgaisriniai purkštukai ir sprinkleriai; 1.6.2. priešgaisrinių skydų inventorius (kastuvai, kibirai, laužtuvai); 1.6.3. vandens švirkštai; 1.7. kiti dirbiniai iš netauriųjų metalų: 1.7.1. kelių tiesimo, melioracijos, naftos, durpių ir kitos gavybos technika; 1.7.2. laivai; 1.7.3. kėlimo ir transportavimo įrenginiai; 1.7.4. keliamųjų mechanizmų inventorius (stropai ir traversos); 1.7.5. kėlimo kranų bėgiai; 1.7.6. neatpažįstamai deformuotos detalės iš spalvotųjų metalų; 1.7.7. motorinės transporto priemonės bei priekabos; 1.7.8. sulydyti spalvotųjų metalų luitai; 1.7.9. išardytų akumuliatorių elektrodai; 1.7.10. elektros ir elektroninės įrangos sudedamosios metalinės dalys ir metaliniai komplektavimo gaminiai; 1.7.11. nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių, kurie nėra priskiriami nei pramoninėms, nei automobiliams skirtoms baterijoms ar akumuliatoriams, atliekos. 2. Sąrašo 1.1.4–1.2.4 ir 1.4.1–1.7.6 papunkčiuose nurodytus daiktus galima supirkti iš fizinių ir juridinių asmenų, jeigu tie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise. 3. Sąrašo 1.3.1–1.3.8 papunkčiuose nurodytus daiktus galima supirkti tik iš juridinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šie daiktai, ir jeigu jie pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise. 4. Sąrašo 1.7.7 papunktyje nurodytus daiktus galima supirkti iš fizinių ir juridinių asmenų, jeigu jie pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise ir yra nustatyta tvarka nurašyti transporto apskaitos įstaigoje. 5. Sąrašo 1.7.10 papunktyje nurodytas dalis ir komplektavimo gaminius galima supirkti tik iš juridinių ir individualia veikla besiverčiančių fizinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šios dalys ir komplektavimo gaminiai, jeigu šie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius šių dalių ir komplektavimo gaminių susidarymą jų vykdomoje ūkinėje veikloje. 6. Sąrašo 1.7.11 papunktyje nurodytas baterijas ir akumuliatorius galima supirkti tik iš juridinių ir individualia veikla besiverčiančių fizinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šie daiktai, jeigu šie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius šių daiktų susidarymą jų vykdomoje ūkinėje veikloje, taip pat iš fizinių asmenų, jeigu jie pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise. Visą dokumentą galite rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D88A45C2BCF1/xbqdmYSBMG

bottom of page